Dermatologi > Grundläggande dermatologi

UV-strålning

Bakgrund

UVA

UVB

UVC

Solskydd

Solskydd och cancer

Solskyddsmedel skyddar mot aktinisk keratos samt skivepitelcancer. Vad gäller basaliom är det inte säkerställt huruvida solskydd förebygger eller ej. För malignt melanom pekar studier åt olika håll. Vissa studier har visat att det kan finnas en riskökning för malignt melanom vid solskyddsanvändning vilket har föreslagits bero på att solskyddskrämer leder till ökad solexponering.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Grundlaggande_dermatologi/UV-stralning_ Filename: Solskydd_och_cancer.html ChapterId: 720 SectionId: ChapterGroupId: 58