Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Alopecia areata

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Informera om prognos
  • Saknas evidensbaserad medicinsk behandling
  • Peruk eller tupé förskrivs på rekvisition hos de som ej kan täcka hårförlusten med sitt kvarvarande hår (gäller i Göteborg) ]

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Alopecia_areata Filename: Behandling.html ChapterId: 683 SectionId: ChapterGroupId: 13