Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Alopecia areata

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Anamnes med fokus på stress, atopi och trötthet
  • Uteslut svampangrepp
  • Överväg tyroideaprover och andra prover som kan tala om annan autoimmun sjukdom]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 683 SectionId: 2393 ChapterGroupId: 13