Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Alopecia areata

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Anamnes med fokus på stress, atopi och trötthet
  • Uteslut svampangrepp
  • Överväg tyroideaprover och andra prover som kan tala om annan autoimmun sjukdom]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Alopecia_areata Filename: Diagnostik.html ChapterId: 683 SectionId: ChapterGroupId: 13