Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Androgen alopeci

Översikt

Epidemiologi

  • 80% av alla män vid 70 års ålder
  • 50 % vid 50 års ålder
  • 30 % vid 30 års ålder
  • 5 % innan 20 års ålder
  • Kan även drabba kvinnor

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Androgen_alopeci Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 684 SectionId: ChapterGroupId: 13