Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Androgen alopeci

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Kan upplevas som mycket jobbigt, (särskilt för drabbade kvinnor)
  • Eventuellt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och ökad risk för prostata och coloncancer.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Androgen_alopeci Filename: Komplikationer.html ChapterId: 684 SectionId: ChapterGroupId: 13