Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Androgen alopeci

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Kan upplevas som mycket jobbigt, (särskilt för drabbade kvinnor)
  • Eventuellt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och ökad risk för prostata och coloncancer.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 684 SectionId: 2406 ChapterGroupId: 13