Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Hårsjukdomar, översikt

Översikt

Klinisk undersökning vid hårsjukdom

Defluvium (diffusa hårförluster)

Etiologi

  • Anagen hårförlust (växande hår): gift- arsenik, thalium, bor, bly, Hg, cytostatika
  • Telogen hårförlust (hår i vilostadium). Kan komma postinfektiöst ca 2 mån efter en svår infektion, postgraviditet, sjukdomar som t.ex hypotyreos, malnutrition, läkemedel (allopurinol, amfetamin, anti-EP o.s.v.)
  • Syfilis
  • Trichotillomani: psykiskt, drar loss hår
  • Acrodermatitis enteropatica: Zinkbrist
  • Kongenitala hårdefekter = strukturella håranomalier, ofta del i syndrom. T.ex. Monilethrix, Nethertons syndrom, Pili torti.
  • Androgen alopeci

syfilis alopeci

Förändrad hårfärg

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Harsjukdomar__oversikt Filename: Defluvium__diffusa_harforluster_.html ChapterId: 1005 SectionId: ChapterGroupId: 13