Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Hirsutism och hyperandrogenism

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

[Anamnes

 • Debut - Snabb debut (<1 år) ska alltid utredas med avseende på eventuell testosteronproducerande tumör. I huvudsak dessa fall som kräver utförlig utredning.
 • Viriliseringssymtom /virilism - Den effekt av testosteron som leder till manliga könskaraktäristika, kan finnas hos både kvinnor och män
  • Uttalad muskelvolymökning
  • Akne
  • Androgen alopeci - Flikar i hårfästet vid tinningarna och ibland tecken till begynnande flint
  • Ökad libido
  • Röstfördjupning och klitorishypertrofi
  • Oregelbundna eller försvunna menstruationer

Status

 • Bedöm hårväxt - Ta hänsyn till etniska skillnader i hårväxt. Bedömningsskalan Ferriman & Gallwey kan användas som stöd.

Klinisk kemi

 • Testosteron, SHBG, DHEA-S (dihydroepiadrostendionsulfat) - Mycket höga värden talar för tumör
 • Prolaktin - Prolaktinom?
 • LH, FSH - Ofta förhöjt vid PCOS (men kan även vara normala)
 • Kortisol tas vid misstanke om cushings syndrom

Vidare utredning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Hirsutism_och_hyperandrogenism Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1738 SectionId: ChapterGroupId: 13