Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Hirsutism och hyperandrogenism

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • [PCOS eller idiopatisk - Orsakar 90% av all hirsutism]
  • [Androgenproducerande tumörer - Viktigt att identifiera dessa (snabb debut)
  • Hyperprolaktinemi
  • Kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)
  • Hormondoping - Anabola androgena steroider
  • Anorexia nervosa
  • Morbus cushing (ovanligt) - Förhöjda nivåer av ACTH stimulerar binjurebarken att insöndra DHEA
  • I vissa fall kan hirsutism föreligga utan ökade androgennivåer i blodet. Istället föreligger då ökad känslighet för androgener på receptornivå.]

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Hirsutism_och_hyperandrogenism Filename: Etiologi.html ChapterId: 1738 SectionId: ChapterGroupId: 13