Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Nagelförändringar

Översikt

Olika typer av nagelförändringar kan orsakas av hudsjukdom, som ofta även påverkar naglarna. Även andra typer av sjukdomar kan leda till nagelpåverkan. Naglarnas utseende kan dock variera mellan olika individer och det är ofta svårt att få misstankar om någon bakomliggande sjukdom endast genom att titta på en patients naglar. Specifika nagelsjukdomar, såsom nageltrång och eller paronyki är däremot ofta en lätt diagnos att ställa.

Diverse nagelförändringar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Nagelforandringar Filename: Oversikt.html ChapterId: 1019 SectionId: ChapterGroupId: 13