Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Paronyki

Översikt

Definition

  • Paronyki - Nagelbandsinfektion
  • Akut paronyki - Purulent nagelbandsinfektion

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Paronyki Filename: Definition.html ChapterId: 707 SectionId: ChapterGroupId: 13