Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Paronyki

Översikt

Paronyki innebär en infektion av nagelbandet. Infektionen orsakas vanligtvis av S. aureus och leder till svullen, rodnad och ömmande nagelvall. Vid lindriga fall kan tillståndet behandlas med expektans, vid abscessbildning görs incision och dränage eller partiell evulsio. I vissa fall kan även antibiotika bli aktuellt.

Definition

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Paronyki Filename: Oversikt.html ChapterId: 707 SectionId: ChapterGroupId: 13