Dermatologi > Hud och psyke

Dermatologiska artefakter

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Kan bero på en bakomliggande borderline
  • Patienten söker sjukdomsvinst

dermatologiska artefakterdermatologiska artefakter2

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hud_och_psyke/Dermatologiska_artefakter Filename: Etiologi.html ChapterId: 1021 SectionId: ChapterGroupId: 38