Dermatologi > Hud och psyke

Dermatologiska artefakter

Översikt

Dermatologiska artefakter innebär självtillfogade skador från patienten. Orsaken till de självtillfogade skadorna kan variera men det kan till exempel handla om att personen söker sjukdomsvinster.  Det kan i vissa fall vara svårt att misstänka tillståndet men ett tecken kan vara att anamnesen inte stämmer överrens med skadornas utseende. Även vid misstanke om dermatologiska artefakter kan det vara svårt att säkerställa att det faktiskt rör sig om självtillfogade skador. 

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hud_och_psyke/Dermatologiska_artefakter Filename: Oversikt.html ChapterId: 1021 SectionId: ChapterGroupId: 38