Dermatologi > Hud och psyke

Dysmorfofobi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Ta ej strid med patienterna om deras fixering, fokusera istället på det orimliga i deras situation.
  • Tillhandahåll patientinformation, remittera till psykiatri (SSRI och KBT).

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hud_och_psyke/Dysmorfofobi Filename: Behandling.html ChapterId: 1023 SectionId: ChapterGroupId: 38