Dermatologi > Hud och psyke

Dysmorfofobi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • ”Beroende” av plastikoperationer
  • Patienterna har ofta rituella beteenden och isolerar sig.
  • En förhöjd suicidrisk föreligger

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hud_och_psyke/Dysmorfofobi Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1023 SectionId: ChapterGroupId: 38