Dermatologi > Hud och psyke

Dysmorfofobi

Översikt

[Dysmorfofobi är ett relativt vanligt tillstånd som innebär att man fäster onormalt mycket vikt vid sitt utseende och upplever att man är väldigt ful. Tillståndet kan orsaka stort lidande och funktionsnedsättning. Ofta är det ansiktet som ligger i fokus för dysmorfofobin med en upplevelse om att någon kroppsdel är för osymmetrisk eller på annat sätt fel. Detta kan leda till mycket tid framför spegeln och försök till att sminka över, operera eller på annat sätt manipulera utseendet.]

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hud_och_psyke/Dysmorfofobi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1023 SectionId: ChapterGroupId: 38