Dermatologi > Hud och psyke

Parasitofobi

Översikt

Patienten upplever vid parasitofobi att han eller hon lider av parasitsjukdom där insekter eller parasiter tagit sig in under huden. I 2-13% av fallen börjar parasitofobin med en riktig infestation. Den bakomliggande orsaken till parasitofobin kan även vara en annan dermatos eller medicinsk sjukdom.

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hud_och_psyke/Parasitofobi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1020 SectionId: ChapterGroupId: 38