Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Erytema migrans

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Anamnes och klinisk bild - Borrelia-serologi är endast indikerat vid spridd borreliainfektion (stadium 2 och stadium 3).
Serologiska tester är inte av värde vid Erythema migrans! ]

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hudinfektioner_-_Virus_och_bakterier/Erytema_migrans Filename: Diagnostik.html ChapterId: 842 SectionId: ChapterGroupId: 21