Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Erytema migrans

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Inkubationstid: 3-30 dagar
  • Vid fästingbettet ses en homogen rodnad som över tid migrerar och bleknar centralt → "Bulls eye"
  • Multipla utslag kan uppstå vid disseminerad infektion
  • Erytema migrans ses hos ca 80 procent av de som infekterats med borrelia

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 842 SectionId: 3439 ChapterGroupId: 21