Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Erytrasma

Översikt

Erytrasma är en kronisk ytlig hudinfektion som framförallt drabbar hudveck (ljumskar och/eller armhålor). Tillståndet är vanligare i varma länder och orsakas av Corynebacterium mintissimum.Tillståndet kan behandlas med daktacort eller erytromycin men recidiverar ofta.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 737 SectionId: 11302 ChapterGroupId: 21