Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Follikulit, furunkel & karbunkel

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Vid en furunkel eller karbukeln bör man vara frikostig med baktodling från aktuell lokal]

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 738 SectionId: 2803 ChapterGroupId: 21