Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Follikulit, furunkel & karbunkel

Översikt

Follikulit innebär en ospecifik inflammation av en eller flera hårsäckar med eller utan infektiös genes. En furunkel är samma sak som en infekterad hårsäck som dessutom engagerar dermis. Om flera infekterade hårsäckar är förbundna med varandra kallas det istället karbunkel. Oftast är det S. aureus som är infekterande mikroorgansim och tillståndet uppträder ofta sporadiskt. Vid lindriga fall självläker ofta tillståndet men vid abscessbildning kan incision och antibiotikabehandling bli aktuellt.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hudinfektioner_-_Virus_och_bakterier/Follikulit__furunkel_och_karbunkel Filename: Oversikt.html ChapterId: 738 SectionId: ChapterGroupId: 21