Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Verruca vulgaris

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Behandlas inte om de inte ger besvär
  • Vid besvär kan veruccan behandlas med vårtcollodium, frysning eller curettage
  • På fotvårtor kan avlastande ring vara lämplig]

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 748 SectionId: 2857 ChapterGroupId: 21