Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Verruca vulgaris

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

  • Självläkande men kan ta tid, 50-66 % har läkt ut på 2 år
  • Äldre patienter löper större risk att få kronisk verucca vulgaris

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 748 SectionId: 4475 ChapterGroupId: 21