Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Verruca vulgaris

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

  • Självläkande men kan ta tid, 50-66 % har läkt ut på 2 år
  • Äldre patienter löper större risk att få kronisk verucca vulgaris

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Hudinfektioner_-_Virus_och_bakterier/Verruca_vulgaris Filename: Prognos.html ChapterId: 748 SectionId: ChapterGroupId: 21