Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

DRESS

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Läkemedelsanamnes
  • Kliniska tecken med
    • Typiska utslag
    • Ansiktsödem
    • Feber
    • Förstorade lymfkörtlar

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 735 SectionId: 2785 ChapterGroupId: 17