Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

DRESS

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Läkemedelsanamnes
  • Kliniska tecken med
    • Typiska utslag
    • Ansiktsödem
    • Feber
    • Förstorade lymfkörtlar

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/DRESS Filename: Diagnostik.html ChapterId: 735 SectionId: ChapterGroupId: 17