Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

DRESS

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Om inte läkemedel snabbt avslutas kan bl.a. transplantationskrävande leversvikt utvecklas
  • Potentiellt livshotande

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 735 SectionId: 2787 ChapterGroupId: 17