Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

DRESS

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Läkemedelsreaktionen är fördröjd - symptomen visar sig ofta 2-6 v efter förstagångsexponering för läkemedlet.

  • Feber
  • Utslag
  • Påverkan på inre organ (hepatit, myokardit, nefrit, pneumonit)

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 735 SectionId: 2784 ChapterGroupId: 17