Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Erythema multiforme

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Sätt ut eller byt ev. utlösande läkemedel
  • Valaciklovir - vid HSV-infektion
  • [Går annars ofta över av sig självt efter 1-2 v utan behandling]]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Erythema_multiforme Filename: Behandling.html ChapterId: 732 SectionId: ChapterGroupId: 17