Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Erythema multiforme

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Orsakas i 90% av fallen av olika infektioner. Framförallt HSV.
  • Läkemedel som kan orsaka erythema multiforme:

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 732 SectionId: 2761 ChapterGroupId: 17