Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Erythema multiforme

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Orsakas i 90% av fallen av olika infektioner. Framförallt HSV.
  • Läkemedel som kan orsaka erythema multiforme:

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Erythema_multiforme Filename: Etiologi.html ChapterId: 732 SectionId: ChapterGroupId: 17