Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Erythema multiforme

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Myntstora måltavleliknande utslag
  • Symmetriskt
  • Ibland central blåsbildning

Erytema multiformeErytema multiforme2Erytema multiforme

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 732 SectionId: 2762 ChapterGroupId: 17