Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Fixt läkemedelsutslag

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Sätt ut aktuellt läkemedel
  • Informera patienten och varningsmärk journalen]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 731 SectionId: 2758 ChapterGroupId: 17