Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Fixt läkemedelsutslag

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Sätt ut aktuellt läkemedel
  • Informera patienten och varningsmärk journalen]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Fixt_lakemedelsutslag Filename: Behandling.html ChapterId: 731 SectionId: ChapterGroupId: 17