Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Fixt läkemedelsutslag

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

  • Vid generaliserat fixt läkemedelsutslag kan det vara svårt att skilja från erythema multiforme

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 731 SectionId: 2757 ChapterGroupId: 17