Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Fotoallergisk reaktion

Epidemiologi

Etiologi

  • Typ IV-reaktion, endast liten mängd ämne behövs när man väl är sensibiliserad
  • Ketoprofen, celecoxib, sulfonylurea, statiner, klorpromazin, vissa solskyddsmedel och parfymämne

Symptom och kliniska fynd

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Fotoallergisk_reaktion Filename: Etiologi.html ChapterId: 1018 SectionId: ChapterGroupId: 17