Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Fotoallergisk reaktion

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Liknar kontaktdermatit begränsad till solexponerade ytor. Om mycket kraftig reaktion kan spridning ske till icke-solbelysta områden.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-07-19 02:36:58 ChapterId: 1018 SectionId: 4560 ChapterGroupId: 17