Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Fotoallergisk reaktion

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Liknar kontaktdermatit begränsad till solexponerade ytor. Om mycket kraftig reaktion kan spridning ske till icke-solbelysta områden.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Fotoallergisk_reaktion Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1018 SectionId: ChapterGroupId: 17