Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Kutan småkärlsvaskulit

Definition

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Sätt ut misstänkt läkemedel (tiazid-diuretika)
  • Perorala steroider (lokala steroider kan användas vid lindriga fall)
  • Cyklofosfamid/cyklosporin

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 726 SectionId: 2726 ChapterGroupId: 17