Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Kutan småkärlsvaskulit

Definition

  • Cutaneous small vessel vasculitis (CSVV) på svenska Kutan småkärlsvaskulit
    • Saknar definitionsmässigt symptom från andra organ än huden.
    • Patohistologiskt kan man påvisa leukocytoklastisk vaskulit (neutrofil infiltration).
    • Kutan småkärlsvaskulit är en uteslutningsdiagnos och kan endast ställas då systemiskt engagemang uteslutits.
  • Petekier och papler orsakade av inflammation i kärlväggen och läckage.
  • Om symptom från andra organ är benämningen Systemisk småkärlsvaskulit.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 726 SectionId: 2722 ChapterGroupId: 17