Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Kutan småkärlsvaskulit

Definition

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk diagnos
  • Biopsi för PAD - 5 mm utanför lesion
  • Biopsi för DIR IF - tas lesionellt från färsk lesion
  • Lab tas rutinmässigt för att utesluta systemiskt engagemang:
    • Hb, TPK, LPK med Differentialräkning
    • Urinsticka + Urinsedement, Krea, ALAT
    • Om diagnosen är oklar kan man värdera fortsatt utredning t.ex. med ANA- och ANCA-screen

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Kutan_smakarlsvaskulit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 726 SectionId: ChapterGroupId: 17