Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Kutan småkärlsvaskulit

Definition

Etiologi

Immunologisk reaktion mot:

  • Läkemedel - exempelvis furosemid och tiazider
  • Infektion

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Kutan_smakarlsvaskulit Filename: Etiologi.html ChapterId: 726 SectionId: ChapterGroupId: 17