Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Kutan småkärlsvaskulit

Definition

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Börjar ofta 1-3 veckor efter insatt läkemedel
  • Palpabel purpura som ej försvinner vid tryck
  • Utseende som utstansningar
  • Nekroser
  • Feber
  • Allmänpåverkan

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 726 SectionId: 2724 ChapterGroupId: 17