Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

  • [Utsättning av läkemedel
  • Sårvård
  • Vätskeersättning
  • Kortison po
  • Smärtlindring
  • Vid behov och vid engagemang av slemhinnor konsult av Ögon/ÖNH/Gyn/Oralmedicin/...
  • Kräver sjukhusvård]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Stevens-Johnsons_syndrom__SJS_ Filename: Behandling.html ChapterId: 733 SectionId: ChapterGroupId: 17