Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

Definition

  • Mukokutan reaktion vanligen orsakad av läkemedel.
    • SJS < 10% av kroppsytan är involverad
    • > 90% av patienterna har slemhinneengagemang

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Stevens-Johnsons_syndrom__SJS_ Filename: Definition.html ChapterId: 733 SectionId: ChapterGroupId: 17