Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Central blåsbildning, blödande läppar, erosioner i munhåla och genitalt
  • Konjunktivit
  • Börjar ofta i ansikte och övre delen på bålen
  • Vanligt med allmänsymptom, feber, hosta, magsmärta
  • Drabbar < 10% av hudytan

Stevens-Johnsons syndrom1

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Stevens-Johnsons_syndrom__SJS_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 733 SectionId: ChapterGroupId: 17