Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxikodermi (läkemedelsexantem)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Sätt ut läkemedel, informera patienten samt varningsmärk journalen. 
  • Om läkemedlet är mycket nödvändigt kan man behandla patienten trots utslaget med samtidig antihistaminbehandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Toxikodermi__lakemedelsexantem_ Filename: Behandling.html ChapterId: 730 SectionId: ChapterGroupId: 17