Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Utsättning av läkemedel
  • Kortison po (mycket omdiskuterat)
  • Smärtlindring
  • Sårbehandling som vid brännskada
  • Vätske- och elektrolytersättning
  • IVA-vård

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 734 SectionId: 2779 ChapterGroupId: 17