Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Definitioner

Etiologi

  • Oftast läkemedel - Exempelvis sulfapreparat, antiepileptika och allopurinol
  • Inget orsakande läkemedel i 20% av fallen. Mykoplasma har rapporterats som utlösande faktor i vissa fall

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Toxisk_epidermal_nekrolys__TEN_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 734 SectionId: ChapterGroupId: 17