Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Definitioner

Etiologi

  • Oftast läkemedel - Exempelvis sulfapreparat, antiepileptika och allopurinol
  • Inget orsakande läkemedel i 20% av fallen. Mykoplasma har rapporterats som utlösande faktor i vissa fall

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 734 SectionId: 2775 ChapterGroupId: 17