Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Ofta prodromalsymptom i form av feber, hudutslag, muskel/ledvärk, hosta, GI-symptom
  • Brännande hudsmärta
  • Konjunktivit, faryngit och klåda hos 25-30 %
  • Feber
  • Avlossning av stora delar av epidermis

Toxisk epidermal nekrolys1

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 734 SectionId: 2776 ChapterGroupId: 17