Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Ofta prodromalsymptom i form av feber, hudutslag, muskel/ledvärk, hosta, GI-symptom
  • Brännande hudsmärta
  • Konjunktivit, faryngit och klåda hos 25-30 %
  • Feber
  • Avlossning av stora delar av epidermis

Toxisk epidermal nekrolys1

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Toxisk_epidermal_nekrolys__TEN_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 734 SectionId: ChapterGroupId: 17