Dermatologi > Maligna hudtumörer

Aktinisk keratos

Översikt

Definitioner

  • [Aktinisk keratos är ett tidigt förstadium till skivepitelcancer. Vid aktinisk keratos sträcker sig keratinocytdysplasin inte genom hela epidermis vilket skiljer sig från skivepitelcancer in situ då dysplasin sträcker sig genom hela epidermis.]

Olika typer

  • Keratotisk (vanligast)
  • Erytematös
  • Lichen planus-liknande
  • Pigmenterad
  • Cheilit (lokaliserad till läpparna, vanligen den undre)

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-05-25 02:58:17 ChapterId: 685 SectionId: 2408 ChapterGroupId: 12