Dermatologi > Maligna hudtumörer

Aktinisk keratos

Översikt

Namnet aktinisk keratos kommer från grekiskans aktis (stråle) och kéras (horn) och som namnet antyder är det en solskada på hornlagret. Tillståndet är mycket vanligt och är ett tidigt förstadium till skivepitelcancer. Patient söker ofta för enstaka eller multipla, rodnade, fjällande fläckar. Dessa känns oftast sträva eller skrovliga (som sandpapper) om man känner med fingertoppen. Enstaka aktiniska keratoser kan behandlas med curettage och kryobehandling. Vid multipla lesioner är behandlingen lite mer komplicerad.

Föreläsningsfilm av Markus Danielsson (VGR)

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Aktinisk_keratos Filename: Oversikt.html ChapterId: 685 SectionId: ChapterGroupId: 12