Dermatologi > Maligna hudtumörer

Hudcancer

Översikt

Pigmentering

Organtransplanterade och cancer

Riskökning

Risken ökar mer än linjärt med tiden man varit transplanterad. Efter 20 år ca 60 % risk för cancer.

Orsak

Organtransplanterade tvingas ta immunsupprimerande läkemedel som bl.a:

 • Förhindrar reparationsenzym
 • Inaktiverar cancerskyddsgener
 • Förstör hudens normala DNA
Preparat Biverkan
Ciklosporin
 • Talgkörtelhyperplasi
 • Gingival hyperplasi
 • Hypertrikos - Ökad behåring
Azatrioprin
Steroider
Mykofenolatmofetil
Takromilus


Behandling

 • Organtransplanterade erbjuds kontroller på hudkliniken (Göteborg). Kontrollernas intervall individualiseras beroende på aktuellt hudstatus.
 • Behandla tidigt och aggressivt: kirurgi, kryo, PDT, retinoider m.m.
 • I vissa fall minskad immunsuppression.
 • I vissa fall utsättande av immunsuppression (vid livshotande skivepitelcancer).
 • Aldara® - Minskar basaliom och aktinisk keratos men kan öka risk för avstötning.
 • Retinoid Neotigason®: A-vitaminpreparat (minskar antal skivepitelcancrar).
Informera patienterna om den ökade risken för hudcancer och vikten av egenkontroll!

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Hudcancer Filename: Organtransplanterade_och_cancer.html ChapterId: 1006 SectionId: ChapterGroupId: 12