Dermatologi > Maligna hudtumörer

Malignt melanom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Fjärrmetastasering remitteras till onkolog
  • Vid subunguala MM amputation till närmaste proximala led.
  • [Information om vikten av egenkontroll och solskydd

Vidare handläggning efter histopatologisk diagnos

Histopatologisk diagnos Handläggning
Melanoma in situ
  • Färdigbehandlad om excisionsmarginal var 5 mm
  • Om den lesionen istället tagits med 2 mm krävs ytterliga 5 mm från operationsärret ned till subcutis
Breslow ≤ 1 mm
  • Ytterligare 10 mm excisionsmarginal från operationsärret ned till fascia
Breslow > 1 mm
  • Ytterligare 20 mm excisionsmarginal från operationsärret ned till fascia.
  • Sentinal node biposi och vid behov regional lymfnodutrymning
Efter att den patohistologiska diagnosen är färdigställd beror den utvidgade excisionensmarginal på det aktuella melanomets karakteristika. ]

Uppföljning

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Malignt_melanom Filename: Behandling.html ChapterId: 688 SectionId: ChapterGroupId: 12